الگوهای طراحی برنامه نویسی -بخش دوم معرفی الگوی Singleton

naeemaei 28/04/1397

یکی از ساده ترین الگوی های طراحی Singleton می باشد. یک کلاس زمانی Singleton است که بیش از یک شی از روی آن نتوان ساخت. در واقع این کلاس فقط یکبار نمونه سازی می شود و پس از آن از همان نمونه ساخته شده استفاده می کنیم.

به این نکته توجه کنید که کلاس دارای الگوی Singleton یک کلاس استاتیک نیست بلکه یک کلاس معمولی است که می تواند یک Interface را پیاده سازی کرده و یا از یک کلاس دیگر مشتق شود.

ادامه مطلب

الگوهای طراحی برنامه نویسی – بخش اول: معرفی کلی

naeemaei 28/04/1397

برخی مسائل(Problems) در طراحی نرم افزار و برنامه نویسی وجود دارند که شاید بسیاری از برنامه نویسان هر روز با آنها سر و‌ کار داریم. و گاهاً با راه حل هایی آنها را حل می کنیم. در اکثر علوم مهندسی برای مسائلی که مکررا با آن سر و کار دارند الگوهایی طراحی می کنند تا در زمان نیاز مجددا به دنبال طراحی راه حل های جدید نروند و از الگوهای موجود استفاده نمایند. بنابراین در علم مهندسی نرم افزار نیز الگوهایی وجود دارند که برای مسائلی که روزانه با آنها روبرو می شویم بهتر و لازم است به جای استفاده از روش آزمون و خطا از این الگو های دارای قابلیت استفاده مجدد استفاده کنیم. مثال معروفی که همیشه به آن اشاره می کنند این است که نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم.

ادامه مطلب