اهمیت پارامتر Auto Growth در SQL Server

naeemaei 06/10/1397

رویداد Auto Growth چیست؟
زمانیکه که SQL Server برای انجام یک عملیات (مانند Insert کردن رکورد در دیتابیس) فضای کافی ندارد و نیاز به فضای جدیدی در دیسک دارد این رویداد اتفاق می افتد و فضای جدیدی در دیسک برای فایل دیتابیس رزرو می شود.

ادامه مطلب