hadoop چیست؟

hadoop
naeemaei 12/04/1392

Hadoop یک چارچوب متن باز برای ذخیره سازی و پردازش داده های بزرگ است که در ابتدا Doug Cutting در شرکت Apache آن را ارائه داد  و نام فیل اسباب بازی فرزندش را روی آن نهاد، هدف اصلی آنها از تولید این ابزار استفاده از آن در موتور جستجوی Apache به نام Nutch بود که پس از آن بسیاری از شرکت های بزرگ مانند Facebook ، Google ، Yahoo و… از آن استفاده کردند. این تکنولوژی با ترکیب و توزیع داده به ذخیره سازی آن می پردازد و به زبان جاوا پیاده سازی شده است. بسیاری از داده هایی که سیستم های امروزی با آن سر و کار دارند داده های دارای ساختار هستند مانند یک فایل اکسل ، اما Hadoop کارایی تحلیل و پردازش داده های ساختارمند و غیر ساختارمند را نیز دارد.

ادامه مطلب